Oznámenie č. 28/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 12/1999
Platnosť od 13.02.1999

28

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 1. januára 1999 do 28. januára 1999 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretá 22. decembra 1998 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 4 zo dňa 15. decembra 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 1998 uzavretej 12. decembra 1996 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Dodatok č. 3 zo dňa 22. decembra 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 29. júna 1995 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Asociáciou dopravcov v cestnej doprave.

4. Dodatok č. 3 zo dňa 29. decembra 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 29. marca 1996 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Slovenským zväzom spotrebných družstiev.

5. Dodatok č. 1 zo dňa 14. januára 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretej 19. februára 1998 medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

6. Dodatok č. 4 zo dňa 20. januára 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 17. júla 1997 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

7. Dodatok č. 1 zo dňa 21. januára 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu na Slovensku uzavretej 27. marca 1998 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.