Oznámenie č. 28/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 12/1999
Platnosť od 13.02.1999

Pôvodný predpis

13.02.1999