Zákon č. 272/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov

Čiastka 116/1999
Platnosť od 29.10.1999 do31.12.2005
Účinnosť od 01.11.1999 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.