Vyhláška č. 266/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi plynu neoprávneným odberom plynu

Čiastka 114/1999
Platnosť od 28.10.1999 do30.04.2005
Účinnosť od 01.11.1999 do30.04.2005
Zrušený 155/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1999 - 30.04.2005