Oznámenie č. 259/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 110/1999
Platnosť od 19.10.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1999.