Zákon č. 255/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

Čiastka 110/1999
Platnosť od 19.10.1999 do03.10.2000
Účinnosť od 19.10.1999 do03.10.2000
Zrušený 308/2000 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.10.1999 - 03.10.2000