Oznámenie č. 254/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o spolupráci v oblasti vzdelávania a výučby anglického jazyka medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Britskou radou na roky 1999 – 2001

Čiastka 109/1999
Platnosť od 12.10.1999
Redakčná poznámka

Zmluva sa uzatvára na obdobie dvoch rokov, a to od 22. júla 1999 do 22. júla 2001.

254

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júla 1999 bola v Bratislave podpísaná Zmluva o spolupráci v oblasti vzdelávania a výučby anglického jazyka medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Britskou radou na roky 1999 – 2001.

Zmluva sa uzatvára na obdobie dvoch rokov, a to od 22. júla 1999 do 22. júla 2001.

Do textu zmluvy možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.