Zákon č. 252/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 483/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 108/1999
Platnosť od 11.10.1999
Účinnosť od 01.01.2002