Vyhláška č. 249/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o postupe likvidátora štátneho podniku pri predkladaní žiadosti na prevod majetku štátu iným spôsobom ako verejnou dražbou

Čiastka 105/1999
Platnosť od 30.09.1999
Účinnosť od 01.10.1999

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1999 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.09.1999