Oznámenie č. 247/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 31. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov

Čiastka 104/1999
Platnosť od 30.09.1999
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 1999.