Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.10.2006 26/2007 Z. z. Aktuálne znenie
29.09.1999 - 30.10.2006 r1/c64/2005 Z. z. Delená účinnosť
07.03.1996 - 28.09.1999