Zákon č. 241/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

Čiastka 103/1999
Platnosť od 29.09.1999
Účinnosť od 01.10.1999

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1999 Aktuálne znenie