Opatrenie č. 239/1999 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 113/1998 Z. z.

Čiastka 101/1999
Platnosť od 23.09.1999
Účinnosť od 23.09.1999

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.09.1999 Aktuálne znenie