Oznámenie č. 225/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Panamskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, konzulárnych, špeciálnych alebo služobných pasov

Čiastka 96/1999
Platnosť od 08.09.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 12. augusta 1999 na základe článku 9.