Nariadenie vlády č. 221/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

Čiastka 94/1999
Platnosť od 31.08.1999
Účinnosť od 01.09.1999 do31.12.2011

221

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 25. augusta 1999,

ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín nariaďuje:


§ 1

Zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov najmenej 20 % obyvateľstva, je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 221/1999 Z. z.

ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k maďarskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

KRAJ OKRES OBEC
1 BRATISLAVSKÝ 108 Senec 1. Senec
    2. Boldog
    3. Hamuliakovo
    4. Hrubá Borša
    5. Hrubý Šúr
    6. Hurbanova Ves
    7. Kalinkovo
    8. Kostolná pri Dunaji
    9. Malinovo
    10. Nová Dedinka
    11. Reca
    12. Tomášov
    13. Tureň
    14. Veľký Biel
    15. Vlky
2 TRNAVSKÝ 201 Dunajská Streda 1. Dunajská Streda
    2. Báč
    3. Baka
    4. Baloň
    5. Bellova Ves
    6. Blahová
    7. Blatná na Ostrove
    8. Bodíky
    9. Boheľov
    10. Čakany
    11. Čenkovce
    12. Čiližská Radvaň
    13. Dobrohošť
    14. Dolný Bar
    15. Dolný Štál
    16. Dunajský matov
    17. Gabčíkovo
    18. Holice
    19. Horná Potôň
    20. Horné Mýto
    21. Horný Bar
    22. Hubice
   23. Hviezdoslavov
   24. Jahodná
   25. Janíky
   26. Jurova
   27. Kl'účovec
   28. Kostolné Kračany
   29. Kráľovičove Kračany
   30. Kútniky
   31. Kvetoslavov
   32. Kysellca
   33. Lehnice
   34. Lúč na Ostrove
   35. Macov
   36. Mad
   37. Malé Dvorníky
   38. Medveďov
   39. Mierovo
   40. Michal na Ostrove
   41. Ňárad
   42. Nový Život
   43. Ohrady
   44. Okoč
   45. Oľdza
   46. Orechová Potôň
   47. Padáň
   48. Pataš
   49. Povoda
   50. Rohovce
   51. Sap
   52. Šamorín
   53. Štvrtok na Ostrove
   54. Topoľníky
   55. Trhová Hradská
   56. Trnávka
   57. Trstená na Ostrove
   58. Veľká Paka
   59. Veľké Blahovo
   60. Veľké Dvorníky
   61. Veľký Meder
   62. Vieska
   63. Vojka nad Dunajom
   64. Vrakúň
   65. Vydrany
   66. Zlaté Klasy
  202 Galanta 1. Galanta
   2. Čierna Voda
   3. Čierny Brod
   4. Dolné Saliby
   5. Dolný Chotár
    6. Horné Saliby
    7. Jánovce
    8. Jelka
    9. Kajal
    10. Košúty
    11. Kráľov Brod
    12. Matuškovo
    13. Mostová
    14. Sládkovičovo
    15. Tomášikovo
    16. Topoľnica
    17. Trstice
    18. Váhovce
    19. Veľká Mača
    20. Veľké Úľany
    21. Vozokany
4 NITRIANSKY 401 Komárno 1. Komárno
    2. Bajč
    3. Bátorove Kosihy
    4. Bodza
    5. Bodzianske Lúky
    6. Brestovec
    7. Búč
    8. Čalovec
    9. Číčov
    10. Dedina Mládeže
    11. Holiare
    12. Hurbanovo
    13. Chotín
    14. Imeľ
    15. Iža
    16. Kameničná
    17. Klížska Nemá
    18. Kolárovo
    19. Kravany nad Dunajom
    20. Marcelova
    21. Martovce
    22. Moča
    23. Modrany
    24. Nesvady
    25. Okoličná na Ostrove
    26. Patince
    27. Pribeta
    28. Radvaň nad Dunajom
    29. Sokolce
    30. Svätý Peter
    31.Tôň
    32. Trávnik
    33. Veľké Kosihy
   34. Virt
   35. Vŕbová nad Váhom
   36. Zemianska Olča
   37. Zlatná na Ostrove
  402 Levice 1. Bájka
   2. Beša
   3. Bielovce
   4. Bory
   5. Čata
   6. Demandice
   7. Dolné Semerovce
   8. Farná
   9. Hokovce
   10. Hontianska Vrbica
   11 . Horná Seč
   12. Horné Semerovce
   13. Horné Turovce
   14. Horný Pial
   15. Hrkovce
   16. Hronovce
   17. Ipeľské Úľany
   18. Ipeľský Sokolec
   19. Jur nad Hronom
   20. Kalná nad Hronom
   21. Keť
   22. Kubáňovo
   23. Kukučínov
   24. Lok
   25. Lontov
   26. Málaš
   27. Malé Ludince
   28. Mýtne Ludany
   29. Nýrovce
   30. Ondrejovce
   31. Pastovce
   32. Plášťovce
   33. Pohronský Ruskov
   34. Sazdice
   35. Slkenlca
   36. Slatina
   37. Starý Hrádok
   38. Šahy
   39. Šálov
   40. Šarovce
   41. Tehla
   42. Tekovské Lužany
   43. Tekovský Hrádok
   44. Tupá
   45. Tura
   46. Veľké Ludince
   47. Veľké Turovce
   48. Vyškovce nad Ipľom
   49. Vyšné nad Hronom
   50. Zalaba
   51. Zbrojníky
   52. Želiezovce
   53. Žemliare
  403 Nitra 1. Babindol
   2. Branč
   3. Čechynce
   4. Čifáre
   5. Dolné Obdokovce
   6. Hosťova
   7. Jelenec
   8. Klasov
   9. Kolíňany
   10. Nitrianske Hrnčiarovce
   11. Pohranice
   12. Telince
   13. Veľké Chyndice
   14. Veľký Cetín
   15. Žirany
  404 Nové Zámky 1. Nové Zámky
   2. Andovce
   3. Bajtava
   4. Bardoňovo
   5. Bela
   6. Bešeňov
   7. Bíňa
   8. Bruty
   9. Dubník
   10. Dvory nad Žltavou
   11. Gbelce
   12. Chľaba
   13. Kamenica nad Hronom
   14. Kamenín
   15. Kamenný Most
   16. Komoča
   17. Leľa
   18. Ľubá
   19. Malá nad Hronom
   20. Malé Kosihy
   21. Mužla
   22. Nána
   23. Nová Vieska
   24. Pavlova
   25. Pozba
   26. Rúbaň
    27. Salka
    28. Sikenička
    29. Strekov
    30. Svodín
    31. Šarkan
    32. Štúrovo
    33. Tvrdošovce
    34. Veľký Kýr
    35. Zemné
  405 Šaľa 1.Šala
    2. Diakovce
    3. Dlhá nad Váhom
    4. Horná Kráľova
    5. Kráľova nad Váhom
    6. Neded
    7. Selice
    8. Tešedíkovo
    9. Trnovec nad Váhom
    10. Vlčany
    11. Žihárec
  407 Zlaté Moravce 1. Ladice
6 BANSKOBYSTRICKÝ 606 Lučenec 1. Belina
    2. Biskupice
    3. Boľkovce
    4. Bulhary
    5. Čakanovce
    6. Čamovce
    7. Fiľakovo
    8. Fiľakovské Kováče
    9. Holiša
    10. Jelšovec
    11. Kalonda
    12. Mikušovce
    13. Mučín
    14. Nitra nad Ipľom
    15. Panické Dravce
    16. Ples
    17. Prša
    18. Radzovce
    19. Rapovce
    20. Šávoľ
    21. Šíd
    22. Šurice
    23. Trebeľovce
    24. Trenč
    25. Veľká nad Ipľom
    26. Veľké Dravce
  607 Poltár 1. Nové Hony
    2. Pinciná
  608 Revúca 1. Držkovce
   2. Gemer
   3. Gemerská Ves
   4. Gemerský Sad
   5. Hucín
   6. Chvalová
   7. Leváre
   8. Levkuška
   9. Licince
   10. Otročok
   11. Polina
   12. Rašice
   13. Skerešovo
   14. Tornal'a
   15. Višňové
   16. Žiar
  609 Rimavská Sobota 1. Rimavská Sobota
   2. Abovce
   3. Barca
   4. Bátka
   5. Blhovce
   6. Cakov
   7. Číž
   8. Dolné Zahorany
   9. Dražice
   10. Drňa
   11. Dubno
   12. Dubovec
   13. Dulovo
   14. Figa
   15. Gemerček
   16. Gemerské Dechtáre
   17. Gemerské Michalovce
   18. Gemerský Jablonec
   19. Gortva
   20. Hajnáčka
   21. Hodejov
   22. Hodejovec
   23. Hostice
   24. Hubovo
   25. Husiná
   26. Chanava
   27. Chrámec
   28. Ivanice
   29. Janice
   30. Jesenské
   31. Jestice
   32. Kaloša
   33. Kesovce
   34. Konrádovce
   35. Kráľ
   36. Lenartovce
   37. Lenka
   38. Lipovec
   39. Martinova
   40. Neporadza
   41. Nová Bašta
   42. Ožďany
   43. Padarovce
   44. Pavlovce
   45. Petrovce
   46. Radnovce
   47. Rakytník
   48. Riečka
   49. Rimavská Seč
   50. Rimavské Janovce
   51. Rumince
   52. Slizké
   53. Stará Bašta
   54. Stránska
   55. Studená
   56. Sútor
   57. Šlmonovce
   58. Širkovce
   59. Štrkovec
   60. Tachty
   61. Tomášovce
   62. Uzovská Panica
   63. Valice
   64. Včelince
   65. Večelkov
   66. Veľký Blh
   67. Vieska nad Blhom
   68. Vlkyňa
   69. Vyšné Vallce
   70. Zádor
   71. Zacharovce
   72. Žíp
  610 Veľký Krtíš 1. Balog nad Ipľom
   2. Bátorová
   3. Bušince
   4. Čebovce
   5. Čeláre
   6. Dolinka
   7. Ďurkovce
   8. Glabušovce
   9. Chrastince
   10. Ipeľské Predmostie
    11 . Kamenné Kosihy
    12. Kiarov
    13.Kleňany
    14. Koláre
    15. Kosihovce
    16. Kosihy nad Ipľom
    17. Kováčovce
    18. Mula
    19. Nenlnce
    20. Olováry
    21. Opatovská Nová Ves
    22. Sečianky
    23. Seľany
    24. Širákov
    25. Trebušovce
    26. Veľká Čalomija
    27. Veľká Ves nad Ipľom
    28. Veľké Zlievce
    29. Vinica
    30. Vrbovka
    31. Želovce
8 KOŠICKÝ 806 Košice-okolie 1. Buzica
    2. Cestice
    3. Čečejovce
    4. Debraď
    5. Drienovec
    6. Dvorníky-Včeláre
    7. Háj
    8. Hosťovce
    9. Chorváty
    10. Janík
    11. Kechnec
    12. Komárovce
    13. Milhosť
    14. Mokrance
    15. Moldava nad Bodvou
    16. Nižný Lánec
    17. Peder
    18. Perín-Chym
    19. Rešica
    20. Turňa nad Bodvou
    21 . Turnianska Nová Ves
    22. Veľká Ida
    23. Zádiel
    24. Žarnov
  807 Michalovce 1. Beša
    2. Budince
    3. Čičarovce
    4. Drahňov
   5. Ižkovce
   6. Kapušianske Kľačany
   7. Krišovská Liesková
   8. Malé Raškovce
   9. Maťovské Vojkovce
   10. Oborín
   11. Ptrukša
   12. Ruská
   13. Veľké Kapušany
   14. Veľké Raškovce
   15. Veľké Slemence
   16. Vojany
   17. Zemplínske Kopčany
  808 Rožňava 1. Rožňava
   2. Ardovo
   3. Bohúňovo
   4. Borka
   5. Bretka
   6. Brzotín
   7. Čoltovo
   8. Čučma
   9. Dlhá Ves
   10. Drnava
   11. Gemerská Hôrka
   12. Gemerská Panica
   13. Hrhov
   14. Hrušov
   15. Jablonov nad Turňou
   16. Jovice
   17. Kečovo
   18. Kováčova
   19. Krásnohorská Dlhá Lúka
   20. Krásnohorské Podhradie
   21. Kružná
   22. Kunova Teplica
   23. Lipovník
   24. Lúčka
   25. Meliata
   26. Pásková
   27. Plešivec
   28. Rudná
   29. Silica
   30. Silická Brezová
   31. Silická Jablonica
   32. Slavec
  811 Trebišov 1. Bačka
   2. Bara
   3. Biel
   4. Bôľ
    5. Borša
    6. Boťany
    7. Brehov
    8. Černochov
    9. Čierna
    10. Čierna nad Tisou
    11. Dobrá
    12. Klin nad Bodrogom
    13. Kráľovský Chlmec
    14. Ladmovce
    15. Leles
    16. Malá Tŕňa
    17. Malé Trakany
    18. Malý Horeš
    19. Malý Kamenec
    20. Poľany
    21. Pribeník
    22. Rad
    23. Sirník
    24. Slovenské Nové Mesto
    25. Soľnička
    26. Somotor
    27. Strážne
    28. Streda nad Bodrogom
    29. Svätá Mária
    30. Svätuše
    31. Svinice
    32. Veľké Trakany
    33. Veľký Horeš
    34. Veľký Kamenec
    35. Viničky
    36. Vojka
    37. Zatín
    38. Zemplín

ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k ukrajinskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

KRAJ OKRES OBEC
7 PREŠOVSKÝ 701 Bardejov 1. Cigeľka
    2. Chmeľová
    3. Mikulášová
    4. Ondavka
  702 Humenné 1. Prituľany
  705 Medzilaborce 1. Oľšinkov
    2. Rokytovce
    3. Sukov
  709 Snina 1. Čukalovce
    2. Parihuzovce
    3. Pichne
    4. Runina
    5. Ruský Potok
  710 Stará Ľubovňa 1. Jarabina
  711 Stropkov 1. Varechovce
  712 Svidník 1. Dubová
    2. Nižná Jedľová
    3. Nižný Mirošov

ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rusínskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

KRAJ OKRES OBEC
7 PREŠOVSKÝ 701 Bardejov 1. Becherov
    2. Frička
    3. Chmeľová
    4. Jedlinka
    5. Mikulášová
    6. Regetovka
    7. Šarišské Čierne
    8. Vyšná Polianka
    9. Vyšný Tvarožec
  702 Humenné 1. Nechválova Polianka
    2. Prituľany
    3. Ruská Poruba
    4. Vyšná Jablonka
    5. Závada.
  705 Medzilaborce 1. Medzilaborce
    2. Brestov nad Laborcom
    3. Čabiny
    4. Čertižné
    5. Habura
    6. Kalinov
    7. Krásny Brod
    8. Ňagov
    9. Oľka
    10. Oľšinkov
    11. Palota
    12. Repejov
    13. Rokytovce
    14. Valentovce
    15. Výrava
    16. Zbudská Bela
  709 Snina 1. Brezovec
    2. Čukalovce
    3. Hrabová Roztoka
    4. Michajlov
    5. Nová Sedlica
    6. Parihuzovce
    7. Runina
    8. Ruská Volová
    9. Ubľa
  710 Stará Ľubovňa 1. Jarabina
    2. Legnava
    3. Obručné
    4. Ruská Vola nad Popradom
  711 Stropkov 1. Bystrá
    2. Havaj
    3. Kožuchovce
    4. Malá Poľana
    5. Miková
    6. Potôčky
    7. Vladiča
    8. Vojtovce
  712 Svidník 1. Belejovce
    2. Bodružal
    3. Cigla
    4. Dobroslava
    5. Dubová
    6. Havranec
    7. Jurkova Vola
    8. Kečkovce
    9. Krajná Porúbka
    10. Medvedie
    11. Nižná Pisaná
    12. Nižný Mirošov
    13. Nová Polianka
    14. Vápeník
    15. Vyšná Jedľová
    16. Vyšná Pisaná
    17. Vyšný Mirošov

ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rómskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

KRAJ OKRES OBEC
6 BANSKOBYSTRICKÝ 603 Brezno 1. Telgárt
  605 Krupina 1. Medovarce
  609 Rimavská Sobota 1. Cakov
    2. Dulovo
    3. Rakytník
7 PREŠOVSKÝ 701 Bardejov 1. Cigeľka
    2. Hrabské
    3. Lenartov
    4. Zborov
  703 Kežmarok 1. Huncovce
    2. Malý Slavkov
    3. Stará Lesná
    4. Stráne pod Tatrami
    5. Toporec
  705 Medzilaborce 1. Palota
  706 Poprad 1. Jánovce
    2. Spišský Štiavnik
  707 Prešov 1. Červenica
    2. Chmiňany
    3. Chminianske Jakubovany
    4. Lesíček
    5. Malý Slivník
    6. Mirkovce
    7. Rokycany
    8. Svinia
    9. Šarišská Poruba
    10. Varhaňovce
  708 Sabinov 1. Jarovnice
    2. Ostrovany
  710 Stará Ľubovňa 1. Lomnická
  712 Svidník 1. Nižný Komárnik
  713 Vranov nad Topľou 1. Čičava
    2. Hlinné
    3. Ruská Vola
    4. Skrabské
8 KOŠICKÝ 801 Gelnica 1. Švedlár
  806 Košice-okolie 1. Čakanovce
    2. Ďurkov
    3. Hačava
    4. Kecerovce
    5. Rankovce
    6. Veľká Ida
  807 Michalovce 1. Drahňov
    2. Kačanov
    3. Laškovce
    4. Pavlovce nad Uhom
    5. Žbince
  808 Rožňava 1. Brdárka
    2. Hanková
    3. Markuška
  809 Sobrance 1. Blatné Remety
  810 Spišská Nová Ves 1. Arnutovce
    2. Bystrany
    3. Letanovce
    4. Markušovce
    5. Rudňany
    6. Žehra

ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k nemeckej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

KRAJ OKRES OBEC
6 BANSKOBYSTRICKÝ 613 Žiar nad Hronom 1. Kunešov

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky.