Nariadenie vlády č. 220/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 94/1999
Platnosť od 31.08.1999
Účinnosť od 01.09.1999

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1999 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.08.1999