Vyhláška č. 217/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii

Čiastka 92/1999
Platnosť od 28.08.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.09.1999 do31.12.2003
Zrušený 596/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1999 - 31.12.2003