Vyhláška č. 208/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z.

(v znení č. r1/c137/1999 Z. z.)

Čiastka 89/1999
Platnosť od 25.08.1999 do31.12.2000
Účinnosť od 25.08.1999 do31.12.2000
Zrušený 451/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.08.1999 - 31.12.2000 r1/c137/1999 Z. z.

Pôvodný predpis

25.08.1999