Vyhláška č. 207/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup krajských úradov a okresných úradov pri nadväzovaní vzťahov s orgánmi verejnej správy iných štátov

Čiastka 88/1999
Platnosť od 18.08.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1999 do31.12.2003
Zrušený 515/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1999 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

18.08.1999