Rozhodnutie č. 206/1999 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 88/1999
Platnosť od 18.08.1999

Pôvodný predpis

18.08.1999