Opatrenie č. 204/1999 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/1999 Z. z.

Čiastka 87/1999
Platnosť od 12.08.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 12.08.1999 do31.12.2001
Zrušený 470/2001 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.08.1999 - 31.12.2001