Oznámenie č. 201/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje pre banky rozsah, spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a údajov z účtovnej a štatistickej evidencie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Čiastka 86/1999
Platnosť od 06.08.1999 do14.04.2003
Zrušený 126/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.