Oznámenie č. 20/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou

Čiastka 10/1999
Platnosť od 06.02.1999
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 16. októbra 1997, na základe článku 28.