Vyhláška č. 2/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení neskorších predpisov

Čiastka 2/1999
Platnosť od 06.01.1999 do30.06.2001
Účinnosť od 06.01.1999 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.01.1999 - 30.06.2001