Vyhláška č. 199/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov

(v znení č. r1/c97/1999 Z. z.)

Čiastka 85/1999
Platnosť od 04.08.1999 do30.06.2005
Účinnosť od 01.09.1999 do30.06.2005
Zrušený 93/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1999 - 30.06.2005 r1/c97/1999 Z. z.