Nález č. 197/1999 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. júna 1999 vo veci vyslovenia nesúladu § 70a ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s čl. 1 ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 85/1999
Platnosť od 04.08.1999 do31.12.2005
Účinnosť od 04.08.1999 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.