Vyhláška č. 19/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 9/1999
Platnosť od 04.02.1999 do31.07.2004
Účinnosť od 01.04.1999 do31.07.2004
Zrušený 437/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1999 - 31.07.2004

Pôvodný predpis

04.02.1999