Vyhláška č. 189/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej filharmónie

Čiastka 83/1999
Platnosť od 29.07.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 29.07.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.