Uznesenie č. 182/1999 Z. z.Uznesenie ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. júna 1999 o výklade čl. 102 ods. 1 písm. i) ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 79/1999
Platnosť od 24.07.1999
Účinnosť od 24.07.1999

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.07.1999 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.07.1999