Vyhláška č. 177/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne

Čiastka 76/1999
Platnosť od 16.07.1999 do28.02.2002
Účinnosť od 16.07.1999 do28.02.2002
Zrušený 95/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.07.1999 - 28.02.2002