Rozhodnutie č. 176/1999 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 76/1999
Platnosť od 16.07.1999