Zákon č. 175/1999 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov

Čiastka 76/1999
Platnosť od 16.07.1999
Účinnosť od 07.07.2015