Zákon č. 174/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov

Čiastka 76/1999
Platnosť od 16.07.1999 do30.06.2002
Účinnosť od 01.08.1999 do30.06.2002
Zrušený 281/2002 Z. z.

OBSAH