Nariadenie vlády č. 167/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

Čiastka 73/1999
Platnosť od 14.07.1999
Účinnosť od 01.08.1999

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1999 Aktuálne znenie