Oznámenie č. 165/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody

Čiastka 72/1999
Platnosť od 08.07.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. mája 1999 v súlade s článkom 12.