Vyhláška č. 162/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o obmedzení obchodovania s Juhoslovanskou zväzovou republikou

Čiastka 71/1999
Platnosť od 08.07.1999 do30.10.2000
Účinnosť od 08.07.1999 do30.10.2000
Zrušený 352/2000 Z. z.

OBSAH