Vyhláška č. 161/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb

Čiastka 70/1999
Platnosť od 30.06.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 01.07.1999 do31.12.2001
Zrušený 578/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1999 - 31.12.2001