Nariadenie vlády č. 159/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Čiastka 69/1999
Platnosť od 28.06.1999 do31.12.1999
Účinnosť od 28.06.1999 do31.12.1999
Zrušený 373/1999 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.06.1999 - 31.12.1999

Pôvodný predpis

28.06.1999