Vyhláška č. 158/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici

Čiastka 68/1999
Platnosť od 25.06.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 25.06.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.