Oznámenie č. 150/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 30. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov

Čiastka 65/1999
Platnosť od 18.06.1999
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1999.