Oznámenie č. 144/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 64/1999
Platnosť od 18.06.1999
Účinnosť od 20.03.1999