Oznámenie č. 130/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohode o vývoji, prijatí a zavedení jednotných leteckých predpisov z 11. septembra 1990

Čiastka 61/1999
Platnosť od 16.06.1999