Vyhláška č. 124/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava

Čiastka 59/1999
Platnosť od 11.06.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 11.06.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.