Rozhodnutie č. 116/1999 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 55/1999
Platnosť od 31.05.1999