Vyhláška č. 115/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla

Čiastka 54/1999
Platnosť od 29.05.1999 do30.06.2000
Účinnosť od 01.06.1999 do30.06.2000
Zrušený 191/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1999 - 30.06.2000