Vyhláška č. 113/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vystrojení a označení zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a prevádzkovateľa dopravy na dráhe

Čiastka 53/1999
Platnosť od 28.05.1999 do31.12.2009
Účinnosť od 01.07.1999 do31.12.2009
Zrušený 513/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1999 - 31.12.2009