Zákon č. 10/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Čiastka 6/1999
Platnosť od 28.01.1999 do31.12.2005
Účinnosť od 28.01.1999 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

OBSAH