Rozhodnutie č. 1/1999 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 1/1999
Platnosť od 05.01.1999
Účinnosť od 05.01.1999

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.01.1999 Aktuálne znenie