Redakčné oznámenie č. r1/c76/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 196/1998 Z. z.

Čiastka 76/1998
Platnosť od 30.06.1998

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone č. 196/1998 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/1990 Zb.
o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.
o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov

V bode 10 poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

14c) Zákon č. 195/1998 Z. z.“.