Redakčné oznámenie č. r1/c76/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 196/1998 Z. z.

Čiastka 76/1998
Platnosť od 30.06.1998